1. PLÁN A REŽÍM NÁVŠTEV

Hoci už prekrytie horných dýchacích ciest v domovoch sociálnych služieb od 15. mája 2023 nie je povinné, návštevníkom v našich priestoroch naďalej odporúčame mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

  • pred samotnou návštevou je potrebné vyplniť tlačivo „Čestné vyhlásenie pre návštevy v ZSS“

  • v prípade, ak návštevník, resp. dodávateľ respirátorom nedisponuje, môžeme vám respirátor poskytnúť

  • návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa

Návštevy prosíme minimálne 24 hodín vopred ohlásiť na tel. čísle 0915 930 522 v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.30 h z dôvodu naplánovania a uľahčenia procesu.
Návštevné hodiny sú odporúčané v pracovných dňoch ráno od 9:00 h.– 10:15 h. a poobede od 13.00 h. – do 16.00 h. Počas víkendu v čase od 13.30 – 15.30.

2. OPUSTENIE ZARIADENIA PSS

  • klient môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domovým poriadkom zariadenia

  • návrat klienta sa odporúča v pracovné dni od 7:30 do 15:00 a nahlásiť minimálne 24 hodín vopred na tel. č. 0915930522