Krásy a pamiatky okolia Centra sociálnych služieb „Johanka“

Okolie Centra sociálnych služieb „Johanka“ je veľmi bohaté na kultúrne, ale aj prírodné pamiatky. Spišské Podhradie, v ktorom leží zariadenie bolo 11. decembra 1993 spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a kostolom sv. Ducha v Žehre zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Spišské Podhradie

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1249, pravdepodobne už pred týmto dátumom tu boli usadení nemeckí osadníci. Prvý známy názov mesta je obec Sasov pod hradom neskôr Suburbium (Podhradie) a potom Kirchdorf (kostolná dedina). Spišské Podhradie bolo svojím charakterom poľnohospodárske, remeselnícke i obchodné mestečko. Od druhej polovice  15. storočia sa remeselníci z jednotlivých odvetví združovali do bratstiev a z nich sa v 16. storočí stávali riadne cechové inštitúcie budované podľa nemeckého vzoru. Najstarší známy cech bol cech plátenníkov. K ďalším významným cechom patrili súkenníci, obuvníci, mydliari, tesári, mlynári, farbiari, pivovarníci, krajčíri, hrnčiari, a veľmi významný bol cech mäsiarský. Právo na konanie trhov a jarmokov bolo mestu udelené v r. 1435. Trhy sa konali každý štvrtok a jarmoky tri krát do roka, ktoré trvali až do polovice 20.storočia.

Mariánske námestie a Mariánsky stĺp

Posledná zachovalá synagóga na Spiši

Kostol Narodenia Panny Márie a Farský kostol

Kostol Narodenia Panny Márie a Farský kostol

Evanjelický kostol

99736534

Spišská kapitula

Spišská kapitula bola pôvodne samostatná obec no od roku 1948 je mestskou časťou Spišského Podhradia. Od 12. storočia bola sídlom spišského prepošta a od roku 1776 spišského biskupstva. Bola jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. Nachádza sa tu románska katedrála Svätého Martina, ktorá je z architektonického hľadiska románsko-gotická katedrála, postavená v prvej tretine 13. storočia ako trojloďová románska psedobazilika s jednou priečnou loďou.

spisska-kapitula-foto-oocr-tatry-spis-pieniny_full

Spišský hrad

Najväčšiu pozornosť okolia Spišského Podhradia púta jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe Spišský hrad. Nachádza sa na vápencovej skale v nadmorskej výške 634 metrov. Prvé osídlenie hradného vrchu pochádza z 5. tisícročia pred Kristom a patrí ľuďom bukovohorskej kultúry. Výstavba hradu začala v 11. storočí. Jeho význam umocňovala stredoveká jantárová cesta. Kráľ Bela IV. v listine z 19. septembra 1249 povoľuje spišskému prepoštovi postaviť na vlastné náklady palác a obrannú vežu. Táto listina je prvou písomnou zmienkou o hrade. V 13. – 16 storočí bol viackrát prestavaný. Obývaný bol až do r. 1780, kedy ho zničil požiar. Do roku 1945 bol hrad majetkom grófskej rodiny Csákyovcov

Spišský hrad
spissky-hrad75074784

Kostol sv. Ducha z roku 1275, Žehra v ktorom sa nachádzajú fresky z 13.-15. storočia.

csm_zehra1_81b0d6404c

Národná prírodná rezervácia Dreveník

731f99170c6e52ec87f52796306c1feb1e60826c_large

Sivá Brada

7f0ca510f0be399863f69c86ae66e19237e2d88f_large

V širšom okolí Spišského Podhradia sa nachádza mnoho ďalších prírodných a kultúrnych pamiatok ako sú :

Levoča

Levoča

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry

Slovenský raj