Každý záujemca o zamestnanie môže podať žiadosť písomnou formou spolu s priloženým životopisom, ktorú zašle alebo osobne doručí na adresu sídla Centra sociálnych služieb „Johanka“ n.o. alebo pošle na e-mailovú adresu cssjohanka@gmail.com.